Kính áp tròng ANN365 Rich Ann Latte Brown 1Day

85,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

THÔNG TIN CHUNG VỀ KÍNH ÁP TRÒNG RICH ANN LATTE BROWN

- Màu Sắc: Nâu Latte

- Độ Ẩm: 58%

- Đường Kính: 14.2 mm

- Độ Giãn Tròng: 13.2 mm

- Chất Liệu: HEMA

- Loại: 1 Ngày

- Hạn Sử Dụng: 24 Giờ Tính Từ Khi Mở Nắp

Thông tin sản phẩm:

Màu Sắc: Nâu Latte

Chất Liệu: HEMA

Số Lượng: 1 hộp / 3 đôi

Độ Cận: Từ 0.00 đến 6.00

Độ Ẩm: 58%

Đường Kính: 14.2 mm

Độ Giãn Tròng: 13.2 mm

 Kính áp tròng ANN365 Rich Ann Latte Brown 1Day
 Kính áp tròng ANN365 Rich Ann Latte Brown 1Day
 Kính áp tròng ANN365 Rich Ann Latte Brown 1Day
 Kính áp tròng ANN365 Rich Ann Latte Brown 1Day