CHOCOLATE - 6 THÁNG ( 1 CHIẾC ) Choco - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens

89,500₫
Tiêu đề:

Mô tả

Thông tin chung : Màu Sắc Nâu tự nhiên 
Độ Cận Từ 0.00 đến 6.00 
Độ Ẩm 55% 
Đường Kính 14.2 mm 
Độ Giãn Tròng 13.5 mm
 CHOCOLATE - 6 THÁNG ( 1 CHIẾC ) Choco - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens