OLOLA - 6 THÁNG (1 CHIẾC) DayMood Brown - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens

180,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

 

DIA              14.2mm

G.DIA       13.3mm

B.C              8.7

W.C       43%

Độ cận      0.00 ~ -6.00

 OLOLA - 6 THÁNG (1 CHIẾC) DayMood Brown - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens
 OLOLA - 6 THÁNG (1 CHIẾC) DayMood Brown - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens
 OLOLA - 6 THÁNG (1 CHIẾC) DayMood Brown - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens
 OLOLA - 6 THÁNG (1 CHIẾC) DayMood Brown - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens
 OLOLA - 6 THÁNG (1 CHIẾC) DayMood Brown - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens