Kính áp tròng 1 năm màu đen ANN365 Twister Black

Hết hàng
210,000₫

Mô tả

Thông tin sản phẩm:

Màu Sắc: Đen

Độ Ẩm: 38%

Đường Kính: 14.0 mm

Độ Giãn Tròng: 13.3 mm

Chất Liệu: H.E.M.A

 

 Kính áp tròng 1 năm màu đen ANN365 Twister Black
 Kính áp tròng 1 năm màu đen ANN365 Twister Black
 Kính áp tròng 1 năm màu đen ANN365 Twister Black
 Kính áp tròng 1 năm màu đen ANN365 Twister Black