Kính áp tròng 1 năm màu vàng báo đốm ANN365 Heba

Hết hàng
620,000₫

Mô tả

Thông tin sản phẩm:

Màu Sắc: Vàng Báo Đốm

Độ Ẩm: 38%

Đường Kính: 14.5 mm

Độ Giãn Tròng: 14.0 mm

Chất Liệu: H.E.M.A

 Kính áp tròng 1 năm màu vàng báo đốm ANN365 Heba
 Kính áp tròng 1 năm màu vàng báo đốm ANN365 Heba
 Kính áp tròng 1 năm màu vàng báo đốm ANN365 Heba
 Kính áp tròng 1 năm màu vàng báo đốm ANN365 Heba
 Kính áp tròng 1 năm màu vàng báo đốm ANN365 Heba