Kính áp tròng 1 năm màu xám đậm ANN365 Leopard Gray

Hết hàng
210,000₫

Mô tả

Thông tin sản phẩm:

Màu Sắc: Xám Đậm

Độ Ẩm: 38%

Đường Kính: 14.2 mm

Độ Giãn Tròng: 13.6 mm

Chất Liệu: H.E.M.A

 

 Kính áp tròng 1 năm màu xám đậm ANN365 Leopard Gray
 Kính áp tròng 1 năm màu xám đậm ANN365 Leopard Gray
 Kính áp tròng 1 năm màu xám đậm ANN365 Leopard Gray
 Kính áp tròng 1 năm màu xám đậm ANN365 Leopard Gray
 Kính áp tròng 1 năm màu xám đậm ANN365 Leopard Gray
 Kính áp tròng 1 năm màu xám đậm ANN365 Leopard Gray