Photogenic Taupe Gray 1 Day (1 cặp) - kính áp tròng hàn quốc Seoul Lens

Hết hàng
50,000₫

Mô tả

Thông tin sản phẩm:

Màu Sắc: Nâu Kem

Chất Liệu: HEMA

Độ Cận: Từ 0.00 đến 8.00

Số Lượng: 1 hộp / 5 đôi

Độ Ẩm: 58%

Đường Kính: 14.2 mm

Độ Giãn Tròng: 13.4 mm

 Photogenic Taupe Gray 1 Day (1 cặp) - kính áp tròng hàn quốc Seoul Lens
 Photogenic Taupe Gray 1 Day (1 cặp) - kính áp tròng hàn quốc Seoul Lens
 Photogenic Taupe Gray 1 Day (1 cặp) - kính áp tròng hàn quốc Seoul Lens