Kính áp tròng ANN365 Rich Ann Jenny Brown 1Day

-15% 85,000₫ 100,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

Thông tin sản phẩm:

Màu Sắc: Xám Tự Nhiên

Chất Liệu: HEMA

Độ Ẩm: 58%

Đường Kính: 14.0 mm

Độ Giãn Tròng: 13.3 mm

Thông tin sản phẩm:

Màu Sắc: Nâu jenny

Chất Liệu: HEMA

Số Lượng: 1 hộp / 3 đôi

Độ Cận: Từ 0.00 đến 6.00

Độ Ẩm: 58%

Đường Kính: 14.2 mm

Độ Giãn Tròng: 13.2 mm

 Kính áp tròng ANN365 Rich Ann Jenny Brown 1Day
 Kính áp tròng ANN365 Rich Ann Jenny Brown 1Day
 Kính áp tròng ANN365 Rich Ann Jenny Brown 1Day