Photogenic Cream Beige 1Day (1 cặp) - Kính áp tròng hàn quốc Seoul Lens IB độ

50,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

Màu Sắc: Nâu Kem

Chất Liệu: HEMA

Độ Cận: Từ 0.00 đến 6.00

Số Lượng: 1 hộp / 5 đôi

Độ Ẩm: 58%

Đường Kính: 14.2 mm

Độ Giãn Tròng: 13.4 mm

 Photogenic Cream Beige 1Day (1 cặp) - Kính áp tròng hàn quốc Seoul Lens IB độ
 Photogenic Cream Beige 1Day (1 cặp) - Kính áp tròng hàn quốc Seoul Lens IB độ
 Photogenic Cream Beige 1Day (1 cặp) - Kính áp tròng hàn quốc Seoul Lens IB độ
 Photogenic Cream Beige 1Day (1 cặp) - Kính áp tròng hàn quốc Seoul Lens IB độ