ANN365 - 1 ngày (1 CẶP) Just Choco - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens

Hết hàng
50,000₫

Mô tả

Thông tin sản phẩm:

Màu Sắc: Nâu Tự Nhiên

Chất Liệu: HEMA

Độ Ẩm: 58%

Đường Kính: 14.0 mm

Độ Giãn Tròng: 13.4 mm

Thông tin sản phẩm:

Màu Sắc: Nâu Kem

Chất Liệu: HEMA

Độ Cận: Từ 0.00 đến 8.00

Số Lượng: 1 hộp / 5 đôi

Độ Ẩm: 58%

 

Đường Kính: 14.2 mm

Độ Giãn Tròng: 13.4 mm

 ANN365 - 1 ngày (1 CẶP) Just Choco - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens
 ANN365 - 1 ngày (1 CẶP) Just Choco - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens
 ANN365 - 1 ngày (1 CẶP) Just Choco - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens