ANN365 - 1 ngày (1 CHIẾC) Rich Ann Natural Brown - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens

25,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

Thông tin sản phẩm:

Màu Sắc: Nâu Tự Nhiên

Độ Ẩm: 58%

Đường Kính: 14.2 mm

Độ Giãn Tròng: 12.0 mm

Chất Liệu: HEMA

 

 

Màu Sắc: Nâu Kem

Chất Liệu: HEMA

Độ Cận: Từ 0.00 đến 6.00

Số Lượng: 1 hộp / 5 đôi

Độ Ẩm: 58%

Đường Kính: 14.2 mm

Độ Giãn Tròng: 13.4 mm

 ANN365 - 1 ngày (1 CHIẾC) Rich Ann Natural Brown - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens
 ANN365 - 1 ngày (1 CHIẾC) Rich Ann Natural Brown - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens
 ANN365 - 1 ngày (1 CHIẾC) Rich Ann Natural Brown - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens
 ANN365 - 1 ngày (1 CHIẾC) Rich Ann Natural Brown - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens
 ANN365 - 1 ngày (1 CHIẾC) Rich Ann Natural Brown - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens