Kính áp tròng ANN365 Rich Ann Natural Brown 1Day

50,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

Thông tin sản phẩm:

Màu Sắc: Nâu Tự Nhiên

Độ Ẩm: 58%

Đường Kính: 14.2 mm

Độ Giãn Tròng: 12.0 mm

Chất Liệu: HEMA

 

 

Màu Sắc: Nâu Kem

Chất Liệu: HEMA

Độ Cận: Từ 0.00 đến 6.00

Số Lượng: 1 hộp / 5 đôi

Độ Ẩm: 58%

Đường Kính: 14.2 mm

Độ Giãn Tròng: 13.4 mm

 Kính áp tròng ANN365 Rich Ann Natural Brown 1Day
 Kính áp tròng ANN365 Rich Ann Natural Brown 1Day
 Kính áp tròng ANN365 Rich Ann Natural Brown 1Day
 Kính áp tròng ANN365 Rich Ann Natural Brown 1Day
 Kính áp tròng ANN365 Rich Ann Natural Brown 1Day