Kính áp tròng ANN365 Ann Brown 1Day

50,000₫

Mô tả

Thông tin sản phẩm:

Màu Sắc: Nâu Vân Hoa

Độ Ẩm: 58%

Đường Kính: 14.2 mm

Độ Giãn Tròng: 13.6 mm

Chất Liệu: HEMA

 

 Kính áp tròng ANN365 Ann Brown 1Day
 Kính áp tròng ANN365 Ann Brown 1Day
 Kính áp tròng ANN365 Ann Brown 1Day
 Kính áp tròng ANN365 Ann Brown 1Day