Kính áp tròng ANN365 Rich Ann Mellow Gray 1Day

85,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

THÔNG TIN CHUNG KÍNH ÁP TRÒNG 1 NGÀY RICH ANN MELLOW GRAY

- Màu Sắc: Xám Ngọc Trai

- Chất Liệu: HEMA

- Độ Ẩm: 55%

Màu Sắc: Xám trong

Chất Liệu: HEMA

Độ Cận: Từ 0.00 đến 6.00

Số Lượng: 1 hộp / 5 đôi

Độ Ẩm: 58%

Đường Kính: 14.0 mm

Độ Giãn Tròng: 12.9 mm

 Kính áp tròng ANN365 Rich Ann Mellow Gray 1Day
 Kính áp tròng ANN365 Rich Ann Mellow Gray 1Day
 Kính áp tròng ANN365 Rich Ann Mellow Gray 1Day
 Kính áp tròng ANN365 Rich Ann Mellow Gray 1Day
 Kính áp tròng ANN365 Rich Ann Mellow Gray 1Day
 Kính áp tròng ANN365 Rich Ann Mellow Gray 1Day