ANN365 - 3 tháng (1 CẶP) Mix Ann Holiday Brown - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens

250,000₫

Mô tả

Thông tin sản phẩm:

Màu Sắc: Nâu Cam

Độ Ẩm: 38%

Đường Kính: 14.2 mm

Độ Giãn Tròng: 12.7 mm

Chất Liệu: H.E.M.A

Số Lượng: 1 hộp / 1 đôi

 

 ANN365 - 3 tháng (1 CẶP) Mix Ann Holiday Brown - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens
 ANN365 - 3 tháng (1 CẶP) Mix Ann Holiday Brown - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens
 ANN365 - 3 tháng (1 CẶP) Mix Ann Holiday Brown - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens
 ANN365 - 3 tháng (1 CẶP) Mix Ann Holiday Brown - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens
 ANN365 - 3 tháng (1 CẶP) Mix Ann Holiday Brown - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens