Kính áp tròng 3 tháng màu tia sáng bạc ANN365 Stella Silver Pearl

Hết hàng
250,000₫

Mô tả

Thông tin sản phẩm:

Màu Sắc: Tia Sáng Bạc

Độ Ẩm: 55%

Đường Kính: 14.2 mm

Độ Giãn Tròng: 13.1 mm

Chất Liệu: Silicone Hydrogel

Số Lượng: 1 hộp / 1 đôi

 

 Kính áp tròng 3 tháng màu tia sáng bạc ANN365 Stella Silver Pearl
 Kính áp tròng 3 tháng màu tia sáng bạc ANN365 Stella Silver Pearl
 Kính áp tròng 3 tháng màu tia sáng bạc ANN365 Stella Silver Pearl
 Kính áp tròng 3 tháng màu tia sáng bạc ANN365 Stella Silver Pearl
 Kính áp tròng 3 tháng màu tia sáng bạc ANN365 Stella Silver Pearl
 Kính áp tròng 3 tháng màu tia sáng bạc ANN365 Stella Silver Pearl