Kính áp tròng 3 tháng màu xanh cá tính ANN365 Mix Ann Signal Sky

Hết hàng
380,000₫

Mô tả

Thông tin sản phẩm:

Màu Sắc: Xanh Cá Tính

Độ Ẩm: 55%

Đường Kính: 14.2 mm

Độ Giãn Tròng: 12.7 mm

Chất Liệu: Silicone Hydrogel

Số Lượng: 1 hộp / 1 đôi

 

 Kính áp tròng 3 tháng màu xanh cá tính ANN365 Mix Ann Signal Sky
 Kính áp tròng 3 tháng màu xanh cá tính ANN365 Mix Ann Signal Sky
 Kính áp tròng 3 tháng màu xanh cá tính ANN365 Mix Ann Signal Sky
 Kính áp tròng 3 tháng màu xanh cá tính ANN365 Mix Ann Signal Sky
 Kính áp tròng 3 tháng màu xanh cá tính ANN365 Mix Ann Signal Sky
 Kính áp tròng 3 tháng màu xanh cá tính ANN365 Mix Ann Signal Sky