Quy trình hủy đơn hàng

Khách hàng có thể thay đổi hoặc huỷ đơn hàng trước 02 ngày giao hàng (trong giờ hành

chính từ thứ 2 tới thứ 6). Để thay đổi/huỷ đơn hàng, vui lòng liên hệ: Hotline: 0927456177/ Email: seoullens.vn@gmail.com

Bước 1: Bộ phận chuyên môn sẽ tiếp nhận yêu cầu thay đổi/ hủy đơn hàng của khách hàng từ Hotline và Email( Điều kiện là khách hàng phải phản hồi trước 02 ngày giao hàng)

Bước 2: Khi đơn hàng thay đổi/ hủy đơn đã đạt đủ điều kiện thì bộ phận chuyên môn sẽ thực hiện thay đổi/ hủy đơn cho khách hàng.

Bước 3: Bộ phận chuyên môn sẽ thông báo kết quả  lại cho khách hàng về việc thực hiện thay đổi/ hủy đơn.