EYEIYAGI - 6 THÁNG ( 1 CHIẾC) Seoul - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens

250,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

 

Thông tin chung về kính áp tròng 1 năm
- Màu Sắc:
- Độ Cận: Từ 0.00 đến 10.00
- Độ Ẩm: 38%
- Đường Kính: 14.2 mm
- Độ Giãn Tròng: 14.0 mm
- Loại: 1 Năm
- Hạn Sử Dụng: 1 Năm Tính Từ Khi Mở Nắp


cam kết sẽ hoàn tiền 100% cho khách hàng khi có hiện tượng đỏ, cộm, khô hay rát mắt khi đeo sản phẩm trong suốt thời gian sử dụng.

 EYEIYAGI - 6 THÁNG ( 1 CHIẾC) Seoul - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens
 EYEIYAGI - 6 THÁNG ( 1 CHIẾC) Seoul - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens
 EYEIYAGI - 6 THÁNG ( 1 CHIẾC) Seoul - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens
 EYEIYAGI - 6 THÁNG ( 1 CHIẾC) Seoul - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens
 EYEIYAGI - 6 THÁNG ( 1 CHIẾC) Seoul - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens
 EYEIYAGI - 6 THÁNG ( 1 CHIẾC) Seoul - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens
 EYEIYAGI - 6 THÁNG ( 1 CHIẾC) Seoul - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens