Kính áp tròng ANN365 Rich Ann Cafe Choco 1Day

85,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

Thông tin sản phẩm:

Màu Sắc: Nâu Cafe

Chất Liệu: HEMA

Độ Ẩm: 58%

Đường Kính: 14.2 mm

Độ Giãn Tròng: 13.2 mm

Màu Sắc: nâu cafe

Chất Liệu: HEMA

Độ Cận: Từ 0.00 đến 6.00

Số Lượng: 1 hộp / 5 đôi

Độ Ẩm: 58%

Đường Kính: 14.0 mm

Độ Giãn Tròng: 12.9 mm

 Kính áp tròng ANN365 Rich Ann Cafe Choco 1Day
 Kính áp tròng ANN365 Rich Ann Cafe Choco 1Day
 Kính áp tròng ANN365 Rich Ann Cafe Choco 1Day