OLOLA - 6 THÁNG (1 CHIẾC) Blurring Brown - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens

180,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

BLURRING BROWN LENS HÀN QUỐC 6 THÁNG CAO CẤP (1 chiếc)
Material    MPC Polymer
DIA    14.2mm
G.DIA    13.2mm
B.C    8.6mm
W.C    48%
Power    0.00 ~ -6.00
 OLOLA - 6 THÁNG (1 CHIẾC) Blurring Brown - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens
 OLOLA - 6 THÁNG (1 CHIẾC) Blurring Brown - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens