OLOLA - 6 THÁNG (1 CHIẾC) DearSome Milk Brown - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens

180,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

Material    MPC Polymer
DIA    14.2mm
G.DIA    13.1mm
B.C    8.7
W.C    43%
Power    0.00 ~ -8.00
Period of Use    6month
 OLOLA - 6 THÁNG (1 CHIẾC) DearSome Milk Brown -  Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens
 OLOLA - 6 THÁNG (1 CHIẾC) DearSome Milk Brown -  Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens
 OLOLA - 6 THÁNG (1 CHIẾC) DearSome Milk Brown -  Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens
 OLOLA - 6 THÁNG (1 CHIẾC) DearSome Milk Brown -  Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens