Kính áp tròng 1 năm màu hoa vàng viền đen ANN365 Easel

Hết hàng
420,000₫

Mô tả

Thông tin sản phẩm:

Màu Sắc: Hoa Vàng Viền Đen

Độ Ẩm: 38%

Đường Kính: 14.5 mm

Độ Giãn Tròng: 14.0 mm

Chất Liệu: H.E.M.A

 

 Kính áp tròng 1 năm màu hoa vàng viền đen ANN365 Easel
 Kính áp tròng 1 năm màu hoa vàng viền đen ANN365 Easel
 Kính áp tròng 1 năm màu hoa vàng viền đen ANN365 Easel
 Kính áp tròng 1 năm màu hoa vàng viền đen ANN365 Easel
 Kính áp tròng 1 năm màu hoa vàng viền đen ANN365 Easel
 Kính áp tròng 1 năm màu hoa vàng viền đen ANN365 Easel