Kính áp tròng 1 năm màu nâu ANN365 Jenny Brown

620,000₫

Mô tả

Thông tin sản phẩm:

Màu Sắc: Nâu Jenny

Độ Ẩm: 38%

Đường Kính: 14.0 mm

Độ Giãn Tròng: 13.3 mm

Chất Liệu: H.E.M.A

 

 Kính áp tròng 1 năm màu nâu ANN365 Jenny Brown
 Kính áp tròng 1 năm màu nâu ANN365 Jenny Brown
 Kính áp tròng 1 năm màu nâu ANN365 Jenny Brown
 Kính áp tròng 1 năm màu nâu ANN365 Jenny Brown