Kính áp tròng 1 năm màu vàng hổ phách ANN365 Skinny

Hết hàng
210,000₫

Mô tả

Thông tin sản phẩm:

Màu Sắc: Vàng Hổ Phách

Độ Ẩm: 38%

Đường Kính: 14.2 mm

Độ Giãn Tròng: 13.4 mm

Chất Liệu: H.E.M.A

 

 Kính áp tròng 1 năm màu vàng hổ phách ANN365 Skinny
 Kính áp tròng 1 năm màu vàng hổ phách ANN365 Skinny
 Kính áp tròng 1 năm màu vàng hổ phách ANN365 Skinny
 Kính áp tròng 1 năm màu vàng hổ phách ANN365 Skinny