Kính áp tròng ANN365 Just Black 1Day

50,000₫

Mô tả

Thông tin sản phẩm:

Màu Sắc: Đen

Chất Liệu: HEMA

Độ Ẩm: 58%

Đường Kính: 14.0 mm

Độ Giãn Tròng: 13.4 mm

 

 Kính áp tròng ANN365 Just Black 1Day
 Kính áp tròng ANN365 Just Black 1Day
 Kính áp tròng ANN365 Just Black 1Day
 Kính áp tròng ANN365 Just Black 1Day