Kính áp tròng ANN365 Rich Ann Shine Gray 1Day

50,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

Thông tin sản phẩm:

Màu Sắc: Xám Sáng

Độ Ẩm: 58%

Đường Kính: 14.2 mm

Độ Giãn Tròng: 13.0 mm

Chất Liệu: HEMA

Màu Sắc: Xám Sáng

Chất Liệu: HEMA

Độ Cận: Từ 0.00 đến 6.00

Số Lượng: 1 hộp / 5 đôi

Độ Ẩm: 58%

Đường Kính: 14.0 mm

Độ Giãn Tròng: 12.9 mm

 Kính áp tròng ANN365 Rich Ann Shine Gray 1Day
 Kính áp tròng ANN365 Rich Ann Shine Gray 1Day
 Kính áp tròng ANN365 Rich Ann Shine Gray 1Day
 Kính áp tròng ANN365 Rich Ann Shine Gray 1Day
 Kính áp tròng ANN365 Rich Ann Shine Gray 1Day