ANN365 - 1 ngày (1 CHIẾC) Rich Ann Shine Gray - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens

25,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

Thông tin sản phẩm:

Màu Sắc: Xám Sáng

Độ Ẩm: 58%

Đường Kính: 14.2 mm

Độ Giãn Tròng: 13.0 mm

Chất Liệu: HEMA

Màu Sắc: Xám Sáng

Chất Liệu: HEMA

Độ Cận: Từ 0.00 đến 6.00

Số Lượng: 1 hộp / 5 đôi

Độ Ẩm: 58%

Đường Kính: 14.0 mm

Độ Giãn Tròng: 12.9 mm

 ANN365 - 1 ngày (1 CHIẾC) Rich Ann Shine Gray - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens
 ANN365 - 1 ngày (1 CHIẾC) Rich Ann Shine Gray - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens
 ANN365 - 1 ngày (1 CHIẾC) Rich Ann Shine Gray - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens
 ANN365 - 1 ngày (1 CHIẾC) Rich Ann Shine Gray - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens
 ANN365 - 1 ngày (1 CHIẾC) Rich Ann Shine Gray - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens