ANN365 - 3 tháng (1 CẶP) nâu xám Coffee 2 Tone Presso - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens

380,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

Thông tin sản phẩm:

Màu Sắc: Nâu Presso

Độ Ẩm: 55%

Đường Kính: 14.2 mm

Độ Giãn Tròng: 13.2 mm

Chất Liệu: Silicone Hydrogel

Số Lượng: 1 hộp / 1 đôi

 

 ANN365 - 3 tháng (1 CẶP) nâu xám Coffee 2 Tone Presso - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens
 ANN365 - 3 tháng (1 CẶP) nâu xám Coffee 2 Tone Presso - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens
 ANN365 - 3 tháng (1 CẶP) nâu xám Coffee 2 Tone Presso - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens
 ANN365 - 3 tháng (1 CẶP) nâu xám Coffee 2 Tone Presso - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens
 ANN365 - 3 tháng (1 CẶP) nâu xám Coffee 2 Tone Presso - Kính áp tròng Hàn Quốc Seoullens