Kính áp tròng 3 tháng màu xanh hawaiian ANN365 Mix Ann Hawaiian Sky

380,000₫

Mô tả

Thông tin sản phẩm:

Màu Sắc: Xanh Hawaiian

Độ Ẩm: 55%

Đường Kính: 14.2 mm

Độ Giãn Tròng: 12.0 mm

Chất Liệu: Silicone Hydrogel

Số Lượng: 1 hộp / 1 đôi

 

 Kính áp tròng 3 tháng màu xanh hawaiian ANN365 Mix Ann Hawaiian Sky
 Kính áp tròng 3 tháng màu xanh hawaiian ANN365 Mix Ann Hawaiian Sky
 Kính áp tròng 3 tháng màu xanh hawaiian ANN365 Mix Ann Hawaiian Sky
 Kính áp tròng 3 tháng màu xanh hawaiian ANN365 Mix Ann Hawaiian Sky
 Kính áp tròng 3 tháng màu xanh hawaiian ANN365 Mix Ann Hawaiian Sky