Kính áp tròng 3 tháng màu xanh sáng ANN365 Mix Ann Holiday Sky

250,000₫

Mô tả

Thông tin sản phẩm:

Màu Sắc: Xanh Sáng

Độ Ẩm: 38%

Đường Kính: 14.2 mm

Độ Giãn Tròng: 12.7 mm

Chất Liệu: H.E.M.A

Số Lượng: 1 hộp / 1 đôi

 

 Kính áp tròng 3 tháng màu xanh sáng ANN365 Mix Ann Holiday Sky
 Kính áp tròng 3 tháng màu xanh sáng ANN365 Mix Ann Holiday Sky
 Kính áp tròng 3 tháng màu xanh sáng ANN365 Mix Ann Holiday Sky
 Kính áp tròng 3 tháng màu xanh sáng ANN365 Mix Ann Holiday Sky