Mirage Black - Lens hàn quốc đen huyền 6 tháng - kính áp tròng hàn quốc Seoul Lens

179,000₫
Tiêu đề:

Mô tả

kính áp tròng hàn quốc đen huyền
Material    MPC Polymer
DIA    14.2mm
G.DIA    13.2mm
B.C    8.6mm
W.C    48%
Power    0.00 ~ -8.00
 Mirage Black - Lens hàn quốc đen huyền 6 tháng  - kính áp tròng hàn quốc Seoul Lens
 Mirage Black - Lens hàn quốc đen huyền 6 tháng  - kính áp tròng hàn quốc Seoul Lens
 Mirage Black - Lens hàn quốc đen huyền 6 tháng  - kính áp tròng hàn quốc Seoul Lens